عضویت در سایت
ریاست پژوهشکده

ریاست پژوهشکده نام و نام خانوادگی: فریدون عزیزی مرکز تحقیقات مرتبط: فوق تخصص غدد درون ريزو متابوليسم
زندگی نامه رزومه فارسی رزومه انگلیسی
ساختار سازمانی

سند راهبردي پژوهشكده علوم غدد درون ريز و متابوليسم

 سند راهبردي پژوهشكده علوم غدد درون ريز و متابوليسم

بيانيه حکمت

تماس با ما

آدرس : تهران، بزرگراه شهيد چمران، ولنجک، خ يمن، ابتداي خیابان شهید اعرابی، پلاک 24، پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم (رئیس دفتر: جناب آقای شعبانی | داخلی 531)

کد پستی : 1985717413

تلفن : 982122432500+

نمابر : 982122416264+