عضویت در سایت
معاونت پژوهشی

معاونت پژوهشی نام و نام خانوادگی: مهدی هدایتی مرکز تحقیقات مرتبط: Endocrinology & Metabolism
زندگی نامه رزومه فارسی رزومه انگلیسی
معرفی واحــــد مديــريت پــژوهشــي

واحد مديريت پژوهشي، يکي از مديريت هاي پژوهشي- اجرايي پژوهشکده است که وظيفه مهم گردآوري و مديريت اطلاعات و داده هاي پژوهشي را برعهده دارد. اين مديريت در ساختار سازماني پژوهشکده زيرشاخه اي از معاونت پژوهشي است و ارتباط سازماني آن مستقيماً با معاون پژوهشي از بالا، و در زير با پژوهشگران، اعضاي هيأت علمي و مجريان طرح هاي تحقيقاتي است. مديريت پژوهشي همزمان و پس از ارتقاي مرکز تحقيقات غدد به پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم, مديريت امور پژوهشي تمامي مراکز تحقيقاتي زيرمجموعه پژوهشکده را برعهده داشته و در هر يک از مراکز از طريق يک رابط پژوهشي، هماهنگي لازم در اين خصوص به عمل مي آيد.

تاريخچه تأسيس اين واحد به سال 1373 باز مي گردد ليکن واحد مديريت پژوهشي، رسماً در سال 1378 با سه هدف کلي ذيل رسميت يافت:

1-     تعيين برنامه کلي واحد براساس رسالت واحد

2-     تعيين برنامه سالانه و برنامه هاي 5 ساله واحد

3-     ساماندهي فعاليت هاي پژوهشي براساس برنامه طراحي شده فوق

مديريت پژوهشي مسئوليت دبيري شوراي پژوهشي پژوهشکده که به نوعي بالاترين مقام تصميم گيري پژوهشي و واحد مشورتي اجرايي رئيس پژوهشکده است را برعهده دارد فلذا تمامي تصميم هاي اتخاذ شده در اين شورا، توسط واحد مديريت پژوهشي ثبت, نگهداري و ابلاغ مي شود. بعلاوه اين واحد، دبيري شوراي عالي پژوهشکده و کميته اخلاق در پژوهش هاي پزشکي پژوهشکده را نيز برعهده دارد. برخي آمار و اطلاعات مهم در اين خصوص ذيلاً آورده شده است:

 

*     اولين جلسه شوراي پژوهشي مرکز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم                                                     28/11/1374

*     اولين جلسه شوراي پژوهشي پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم                                                 12/10/1385

*     اولين جلسه شوراي عالي مرکز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم                                                          13/08/1374

*     اولين جلسه شوراي عالي پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم                                                      24/12/1385

*     اولين جلسه کميته اخلاق در پژوهش هاي علوم پزشکي مرکز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم                  09/07/1384

*     اولين جلسه کميته اخلاق در پژوهش هاي علوم پزشکي پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم               23/06/1386

 

تصويب بيش از 600 طرح پژوهشي ، انتشار پيش از 550 مقاله انگليسي و600 مقاله فارسي و 50 جلدکتاب منتشر شده تا پايان سال 90 از دستاوردهاي پژوهشي مهم واحد مديريت پژوهشي پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم مي باشد.

تلاش هاي اين واحد در جمع آوري و ارائه داده هاي پژوهشي که قطعاً بازتابي از تلاش هاي کارشناسان اين واحد است, همواره مرکز تحقيقات غدد درون ريز و متابوليسم و پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم را در رده هاي برتر اول تا چهارم مراکز تحقيقاتي مستقل کشور و رده برتر مراکز تحقيقاتي مستقل دانشگاه قرار داده است. ساير افتخارات کسب شده در اين ميان به قرار ذيل است:

 

-          کسب رتبه هاي برتر اول تا چهارم در جشنواره رازي طي سال هاي 1380-1382-1383-1385-1390

-          کسب رتبه هاي برتر بين المللي در

 جايز دولتي کويت 1386

  دانشمندان برتر جهان اسلام   1378  

  مرکز تحقيقاتي برگزيده در هشتمين جشنواره رازي                1382

  پژوهشکده برتر علوم پزشکي از سوي فرهنگستان علوم پزشکي کشور  1388

امکانات و توانمندي ها: پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم به عنوان يکي از مراکز تحقيقاتي مستقل برتر وزارت بهداشت- درمان و آموزش پزشکي آماده پذيرش، داوري و عقد قرارداد اجرايي تمامي طرح هاي پژوهشي پيشنهادي در راستاي خطوط پژوهشي و اولويت هاي تحقيقاتي اين پژوهشکده است. فلذا تمامي محققين و اعضاي هيأت علمي در سراسر کشور مي توانند پيشنهادات خود را در قالب پروپوزال هاي تحقيقاتي منطبق بر چارچوب ارائه شده از سوي وزارت بهداشت به اين پژوهشکده ارائه داده و درخواست اخذ اعتبار و بودجه پژوهشي نمايند.

واحد آمار و آناليز

امروزه اهميت آمار در پژوهش­هاي علوم پزشکي بر کسي پوشيده نيست. تامل مختصري در محتواي مقالات علمي، پايان­نامه­هاي مقاطع مختلف و گزارش تحقيقاتي نيز مويد همين مساله است. مشاوره آماري مي­تواند در تجزيه و تحليل نتايج پژوهش و طراحي اوليه تحقيق نقش مهمي داشته باشد. محققان مرکز تحقيقات غدد درون­ريز و متابوليسم از ابتداي فعاليت هر طرح از مشاوره­هاي متخصصان واحد آمار بهره گرفته و زمينه را براي ارايه صحيح مقالات علمي فراهم مي­آورند.

واحد آمار و آناليز پژوهشکده فعاليت خود را از سال 1375 آغاز نموده و در حال حاضر يک عضو هيات علمي داراي دکتراي آمار حياتي و سه نفر کارشناس ارشد آمار و آمار زيستي به صورت متمرکز در اين واحد فعاليت مي­کنند.

امکانات موجود واحد آمار و آناليز:

واحد آمار مجهز به سه دستگاه رايانه، يک دستگاه چاپگر و نرم افزارهاي آماري و گرافيکي مي باشد.

نحوه انجام همکاري­هاي مشترک:

واحد آمار با تمام مراکز تحقيقاتي و اعضاي هيات علمي و محققين پژوهشکده همکاري علمي مشترک دارد، همچنين با واحد اپراتوري (ورود اطلاعات طرحهاي تحقيقاتي) همکاري دارد.

اصلي­ترين فعاليت­هاي واحد آمار عبارتند از:

1-  ساماندهي و ويرايش فايل داده­ها شامل کد گذاري مجدد، تعريف متغيرهاي جديد جهت آناليز و جمع بندي آنها

2- ايجاد ساختار فايل داده براي طرح­هاي تحقيقاتي و پايان­نامه­ها

3- تشکيل فايل داده متناسب با نيازهاي مطرح شده در طرح­هاي تحقيقاتي، مقالات و پايان نامه دوره­هاي فوق تخصصي غدد

4- بکارگيري نرم افزارهاي آماري EXCEL,SAS,STATA.SPSS براي تجزيه و تحليل داده­ها

5- آموزش نحوه ورود داده­ها در چارچوب نرم افزارهاي فوق به کاربران

6-اقدامات در مورد طرح­هاي تحقيقاتي و پايان­نامه­هاي دوره­هاي فوق تخصصي غدد و کارشناسي ارشد تغذيه و ساير رشته­هاي مرتبط:

o  مشاوره آماري

o  محاسبه حجم نمونه لازم

o  ارايه مشاوره جهت تجزيه و تحليل داده­ها

o  ارائه مشاوره در زمينه تحليل نتايج

o   تهيه جداول و رسم نمودارهاي مورد نياز

7-  ارايه مشاوره در زمينه تدوين مقالات و خلاصه مقالات براي چاپ در مجلات علمي يا ارايه در کنگره­ها و سمينارها، پاسخ­گويي به نظرات داوران مقالات ( خارجي و داخلي)

8- جستجو در منابع علمي براي ارايه روش­هاي جديد آماري مورد نياز طرح­هاي پژوهشکده

9- عضويت و شرکت در جلسات کميته­هاي پژوهشي مرکز

10- پاسخ دهي به سوالات مراجعين در خصوص معرفي و نحوه اجراي روش­هاي آماري ارائه شده در مقالات و طرح­هاي تحقيقاتي

11- همکاري در برگزاري کارگاه­هاي آموزشي روشها و نرم­افزارهاي آماري براي محققين و فلوهاي فوق تخصصي

مجله غدد درون ريز و متابوليسم

مجله غدد درون ريز و متابوليسم

International Journal of Endocrinology & Metabolism (IJEM)

 

مجله انگليسي غدد درون ريز و متابوليسم در سال 1381 با ترکيب اعضاء هيئت تحريريه بين المللي راه اندازي شد. هدف اين مجله تسهيل انتشار نتايج فعاليت هاي پژوهشي محققين کشور در سطح جهاني بود. در همين راستا مجله پذيراي بررسي و انتشار مقالات با ماهيت هاي مقاله اصيل تحقيقي، مروري، گزارش مورد و نامه به سردبير است. محتواي اين مقالات شال مراقبت هاي باليني، اپيدميولوژي، پاتوفيزيولوژي، مطالعات حيواني و کشت سلولي در زمينه علوم غدد درون ريز و متابوليسم مي باشد. مجله د ردو سال اول بصورت شش ماه يکبار چاپ مي­شد و در حال حاضر به صورت چها شماره در سال چاپ مي شود. با توجه به گستردگي توزيع مجله در سطح بين المللي در حال حاضر مقالات دريافتي و چاپ شده گستره جهاني دارد و در شماره اخير خود (جلد10 شماره4) خود حدود 80% از مقالات مربوط به نويسندگان مربوط به پژوهشگران از ساير کشورها است. مقالات دريافتي توسط سردبير بررسي و در صورت مناسب تشخيص داده شدن توسط متخصصين داخلي و بين المللي بررسي مي شود. در حال حاظر مجله در سايت هاي نسبتا معتبر ثبت شده است., SCOPUS, IMEMR (Medicus for the Eastern Mediterranean Region),EBSCO,EMBASE, Iranian Magazine Database, ELSEVER Bibliographic, SID (Acientific Information   Data-base), CAS,  Index Copernicus,ولي هدف نهايي آن سايت شدن در ISI,PubMed مي باشد که در اين راستا اقدام شده و مسئولين مجله اميدوارند در آينده نزديک به اين اهداف مهم نيز نائل شوند.

تاریخچه مجله غدد درون ریز و متابولیسم

مديريت تحصيلات تحميلي و آموزش مداوم پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم

واحد آموزش مداوم

پژوهشکده علوم غدد درون­ريز و متابوليسم دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي اولين قطب علمي پرشکي کشور مطرح مي­باشد که در سال 1373 به عنوان مرکز تحقيقات غدد فعاليت خود را شروع کرد. همزمان با شروع و فعاليت مرکز تحقيقات غدد، ستاد کنگره و سمپوزيوم هم فعاليت خود را براي برگزاري کارگاه و کنگره داخلي و خارجي (بين المللي) آغاز نمود که با اضافه شدن مراکز تحقيقاتي و تبديل به پژوهشکده شده و واحد آموزش مداوم به عنوان بازوي توانمند گسترده­تر تمامي سمينارها و کنگره­ها را برگزار مي­نمايد. لذا در راستاي تحقق اهداف آموزشي، پژوهشکده اقدام به برگزاري گردهمايي مختلف جهت بالابردن سطح علمي و عملي محققين مي نمايد.

واحد آموزش مداوم به عنوان مجري امر عهده­دار برنامه­ريزي، اخذ مجوز برگزاري، اخذ امتياز بازآموزي و اطلاع­رساني زمان و مکان برگزاري گردهمايي بصورت درج در هفته نامه پزشکي امروز و ارسال پيامک و فراخوان عمومي براي کليه سمپوزيوم­ها، کارگاه­ها و سمينارهاي پژوهشکده مي­باشد و اخذ امتياز بازآموزي از طريق سامانه آموزش مداوم صورت مي­گيرد و در پايان برنامه، امتيازات شرکت­کنندگان در سامانه آموزش مداوم ثبت مي­گردد و در نهايت نتايج اين برنامه­ها بعد از اتمام برگزاري به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي منعکس خواهد شد و نظر سنجي و جمع بندي نظرات در پايان هر برنامه به دبير و رياست پژوهشکده ارسال مي­گردد. پژوهشکده هر دو سال يکبار اقدام به برگزاري کنگره داخلي در زمينه پيشگيري و درمان چاقي و کنگره بين المللي بيماريهاي غدد درون­ريز و متابوليسم مي­نمايند که واحد آموزش مداوم مسئول برقراري هماهنگي لازم مي­باشد.

تمام اطلاعات و اسلايد برنامه­هاي فوق پس از برگزاري در وب سايت پژوهشکده قرار مي­گيرد.

شايان ذکر است اين واحد سالانه به طور متوسط 10 سمپوزيوم، 6 کارگاه آموزشي و سمينار برگزار مي­کند.

نشاني الکترونيکي:symposia@ endocrine.ac.ir

 

 

 

واحد تحصيلات تکميلي

رسالت اصلي پژوهشکده غدد درون­ريز و متابوليسم جمع­آوري، طبقه بندي، و بکارگيري آخرين اطلاعات مربوط به علوم غدد درون­ريز و متابوليسم و نيز اجراي طرح­هاي پژوهشي در راستاي ارتقاء مراقبت از بيماران و پيشگيري از بيماريهاي غيرواگير مي­باشد. همسو با اين فعاليت­ها با توجه به امکانات و زيرساختارها، اين پژوهشکده در تربيت نيروهاي فوق تخصصي غدد با بخش غدد درون­ريز و متابوليسم دانشگاه همکاري دارد و توانسته است در تربيت نيروهاي کارآ که هم اينک در اقصي نقاط کشور مشغول فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي هستند سهيم باشد. در سال هاي اخير اين پژوهشکده اقدام به پيشنهاد برنامه تربيت دانشجويان در مقطع PhD پزشکي مولکولي نمود که پس از تصويب برنامه توسط شوراي گسترش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي همزمان با ساير مراکز دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي نيز اقدام به پذيرش دانشجو کرد که عملاً آموزش اين دانشجويان به عهده پژوهشکده واگذار شده است. در اين مقطع، سه دوره پذيرش صورت گرفته و در حال حاضر 22 دانشجو (4 نفر در دوره پايان نامه، 8 نفر در مرحله امتحان جامع و 10 نفر در حال گذراندن دروس اختصاصي) مشغول به تحصيل هستند. با راه­اندازي دوره­هاي PhD by Research نيز اين پژوهشکده موفق به اخذ موافقت پذيرش 7 نفر نيز در اين دوره شده است که دو نفر مرحله MPhil را پشت سر گذاشته اند و در مرحله اجراي پايان­نامه خود هستند و 5 نفر پذيرش مرحله دوم پس از گذرانيدن مرحهMPhil در حال تعريف پايان نامه خود هستند و 2 نفر در حال گذرانيدنMPhilهستند. لازم به توضيح است که دانشجويان ديگري نيز در دوره­هاي کارشناسي ارشد و PhD پس از انعقاد تفاهم نامه هايي پايان نامه خود را در اين پژوهشکده مي­گذرانند.

تماس با ما

آدرس : تهران، بزرگراه شهيد چمران، ولنجک، خ يمن، ابتداي خیابان شهید اعرابی، پلاک 24، پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم (مسئول دفتر: سرکار خانم ربیعی | داخلی 551)

کد پستی : 1985717413

تلفن : 982122432500+

نمابر : 982122416264+