عضویت در سایت
ریاست

ریاست مرکز نام و نام خانوادگی: مجيد ولي زاده مرکز تحقیقات مرتبط: عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
زندگی نامه رزومه فارسی رزومه انگلیسی
اعضاء مرکز

نوشین سعادت آهنچی

نام و خانوادگی :

نوشین سعادت آهنچی

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Noushin Sadat Ahanchi

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقیقات پيشگيري از بيماري هاي متابوليک

سمت :

محقق ساده مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری¬های متابولیک

سوابق تحصیلی :

کارشناس ارشد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

فرزاد حدائق

نام و خانوادگی :

فرزاد حدائق

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Farzad Hadaegh

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقیقات پيشگيري از بيماري هاي متابوليک

سمت :

رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماریهای متابولیک

سوابق تحصیلی :

فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم - استاد پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی شهيد بهشتی

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

عذرا رمضانخانی

نام و خانوادگی :

عذرا رمضانخانی

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Azra Ramezankhani

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقیقات پيشگيري از بيماري هاي متابوليک

سمت :

محقق عالی مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری¬های متابولیک

سوابق تحصیلی :

دکترای تخصصی پژوهشی در علوم بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

مريم توحيدي

نام و خانوادگی :

مريم توحيدي

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

: Maryam Tohidi

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقیقات پيشگيري از بيماري هاي متابوليک

سمت :

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری¬های متابولیک -سرپرست آزمایشگاه هورمون شناسی پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم

سوابق تحصیلی :

متخصص آسيب شناسي بالینی و تشریحی، دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

سمانه عسگري

نام و خانوادگی :

سمانه عسگري

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Samaneh Asgari

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقیقات پيشگيري از بيماري هاي متابوليک

سمت :

محقق عالی مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری¬های متابولیک

سوابق تحصیلی :

فوق ليسانس آمار زيستي، دانشگاه هاست، بلژيک-دانشجوی PhD by Research اپیدمیولوژی دانشگاه شهید بهشتی

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

علیرضا خواجوی

نام و خانوادگی :

علیرضا خواجوی

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Alireza Khajavi

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقیقات پيشگيري از بيماري هاي متابوليک

سمت :

محقق پیشرفته مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری¬های متابولیک

سوابق تحصیلی :

کارشناس ارشد آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی تهران-دانشجوی PhD آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

نیلوفر برزگر

نام و خانوادگی :

نیلوفر برزگر

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Niloofar Barzegar

مرکز تحقیقات مرتبط :

مرکز تحقیقات پيشگيري از بيماري هاي متابوليک

سمت :

نیروی طرحی مرکز تحقیقات پیشگیری از بیماری¬های متابولیک

سوابق تحصیلی :

دکترای حرفه¬ایی عمومی دانشگاه علوم پزشکی البرز

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

داوود خلیلی

نام و خانوادگی :

داوود خلیلی

نام و نام خانوادگی انگلیسی :

Davood Khalili

مرکز تحقیقات مرتبط :

گروه آمار و اپیدمولوژی

سمت :

ریاست

سوابق تحصیلی :

Medical Specialty

فایل رزومه فارسی :

مشاهده فایل

مشاهده فایل :

English Resume File

اهداف و اولويت ها

اين مرکز تحقيقاتي به عنوان يکي از مراکز 4 گانه تحقيقاتي پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم، در راستاي اهداف و رسالت هاي پژوهشکده ماموريت هاي زير را بر عهده دارد:

1- ايجاد زمينه خلاقيت و نوآوري و جذب نيروهاي انساني متخصص

2- انجام تحقيقات اپيدميولوژيکي در زمينه چاقي در گروه هاي سني و جنسي مختلف

3- انجام پژوهش هاي بنيادي در زمينه ژنتيک هورمونيميکس و متابولوميکس چاقي

4- انجام مطالعات مقطعي، کوهورت و موردي- شاهدي جهت بررسي عوارض ناشي از چاقي

5- طراحي و اجراي پروژه هاي مداخله اي در زمينه پيشگيري و درمان چاقي

6- مشارکت با دو مرکز ديگر پژوهشکده در آموزش نيروي انساني در رشته غدد درون ريز و متابوليسم و برگزاري دوره هاي کوتاه مدت و بلند مدت و کارگاه هاي آموزشي

7- توليد دانش روا و مناسب و انتشار مطالب و نتايج تحقيقاتي در زمينه چاقي به منظور اطلاع رساني، آموزش جامعه و ارائه مشاوره با مسئولين بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ايران و ساير سازمانهاي بين االمللي در قالب سياست­ها و اهداف پژوهشکده

مطالعات مداخله اي در چاقي با تاکيد بر کودکان و نوجوانان:

1- طراحي و تدوين بسته هاي آموزشي پيشگيري از چاقي

2- طراحي و اجراي مداخلات پيشگيري اوليه از چاقي

3- طراحي و اجراي مداخلات پيشگيري ثانويه از چاقي

مطالعات اپيدميولوژيک، توسعه و اعتبار سنجي ابزار تشخيصي چاقي و تعييين حدود مرزي:

1- توسعه و اعتبارسنجي ابزارهاي مرتبط با تشخيص چاقي ( ابزارهاي سنجش چربي و کيفيت زندگي ، پرسشنامه و نرم افزار تغذيه اي)

2- بررسي اپيدميولوژي body composition در گروههاي سني مختلف

3- ارتباط چربي احشايي با عوامل خطر قلبي-عروقي و surrogate  هاي قلبي-عروقي و پيامدهاي قلبي-عروقي

مطالعات پايه چاقي

1- بررسي تغييرات بيوشيميايي متابوليت هاي موثر در روند چاقي

2- بررسي تغييرات ژنتيکي مرتبط با ژن هاي موثر در بروز چاقي

3- بررسي عوامل محيطي مانند ويروس ها و يا باکتري ها در ايجاد چاقي هاي تک و يا چند عاملي

تاريخ تصويب در دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي: 29/6/1386

شرایط همکاری موردی با مرکز تحقیقات پیشگیری و درمان چاقی

افراد متقاضی حداقل بایستی گواهی شرکت در کارگاه مقاله نویسی و روش تحقیق را داشته باشند البته شرکت در کارگاه های SPSS و کارگاه جستجو در پایگاه های اطلاعاتی و آشنایی با نرم افزار های رفرنس نویسی نظیر EndNote بعنوان امتیاز اضافی برای متقاضیان در نظر گرفته خواهد شد.

تماس با ما

آدرس : تهران، بزرگراه شهيد چمران، ولنجک، خ يمن، ابتداي خیابان شهید اعرابی، پلاک 24، پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم (مسئول دفتر: سرکار خانم سخاوند | داخلی 410)

کد پستی : 1985717413

تلفن : 982122432500+

نمابر : 982122416264+